геотектоника-Ковхуто

Геотектоника-Ковхуто (сдо-геосервер)

Мэты курса - вызначыць месца структурнай геалогii ў сiстэме навук аб Зямлi, пазнаёмiць студэнтаў з асновамi структурнай геалогii, гісторыяй яе станаўлення і развіцця; растлумачыць мэты і задачы структурнай геалогіі ў сістэме геалагічных дысцыплін; давесці да студэнтаў значэнне асноўных тэрмінаў, якія ўжываюцца ў структурнай геалогіі і тэктоніцы; растлумачыць сэнс пластычных (складкавых) і разрыўных дэфармацый слаёў і парод; навучыць студэнтаў рабіць замеры элементаў залягання слаёў і іншых марфаметрычных параметраў структурных форм на мясцовасці, а таксама па геалагічных картах і прафілях; адпрацаваць навыкi пабудовы геалагічных і структурных карт, прафiлёў і iншых графiчных матэрыялаў з канчатковай мэтай пошукаў радовiшчаў карысных выкапняў; закласці асновы ведаў аб розных відах мадэліравання структурных форм; навучыць студэнтаў высвятляць ўмовы фармiравання i развiцця геалагiчных i тэктанiчных структур.

Задачы курса давесці да студэнтаў сэнс паняццяў “слой”, “элементы залягання слоя і разломаў”, “магутнасць слоя”, “марфалогія і марфаметрыя структурных форм” і іншых; навучыць студэнтаў вызначаць элементы залягання слаёў і разломаў, рабіць марфалагiчныя i марфаметрычныя апісанні геалагiчных i тэктанiчных структур; давесцi да студэнтаў асноўныя моманты вымярэння элементаў складкавых і разрыўных структур; пазнаёміць студэнтаў з аналiзам дадзенных аб марфалогii i марфаметрыi структурных форм рознага складу i генезiса; адпрацаваць уменне адлюстроўваць розныя структурныя формы ў непарушанным і парушаным (дэфарміраванным) выглядзе на картах, геалагiчных прaфiлях, iншых графiчных матэрыялах; навучыць студэнтаў рабiць колькасную апрацоўку масiваў дадзенных дзеля высвятлення эвалюцыi развiцця геалагiчных структур у сувязi з пошукамi радовiшч карысных выкапняў; даць студэнтам веды па асновах камп’ютэрных праграм апрацоўкi геалагiчных матэрыялаў, па стварэнню графічных, механічных і лічбавых мадэлях будовы i развiцця геалагiчных i тэктанiчных структур.

Курс “Структурная геалогiя” выкладаецца для студэнтаў-геолагаў другога курса ў першым семестры.

Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Вопрос:
Введите слово "фикус" (без кавычек)
Ответ:*