Вопросы к экзамену по стратиграфии для геологов.

ПЫТАННІ ДА ЭКЗАМЕНА ПА КУРСУ "АСНОВЫ СТРАТЫГРАФІІ"
1.    Прадмет і аб'екты даследавання, мэты і заданы, роля і месца стратыграфіі ў сістэме геалагічных навук
2.    Паняцце аб слаях, геалагічным целе, стратыграфічным падраздзяленні (стратоне)
3.    Асноўныя аперацыі стратыграфіі. (расчляненне, карэляцыя)
4.    Перадгісторыя і літастратыграфічны этап развіцця стратыграфіі
5.    Біястратыграфічны і найноўшы этапы развіцця стратыграфіі
6.    Паняцце стрататыпа ў стратыграфіі
7.    Стратыграфічная класіфікацыя
8.    Паняцце стратыграфічнай шкалы
9.    Прынцып актуалізму ў стратыграфіі
10.    Прынцып няпоўнасці стратыграфічнага і палеанталагічнага летапісу
11.    Прынцып незваротнасці геалагічнай і біялагічнай эвалюцыі
12.    Прынцып фацыяльнай дыферэнцыяцыі аднаўзроставых адкладаў (прынцып А. Грэслі-Э.    Рэнев'е)
13.    Прынцып узроставай міграцыі гранічных паверхняў супракрустальных геалагічных    цел (прынцып Г. Уілера-Е. Біслі)
14.    Прынцып Галоўкінскага-Вальтара
15.    Прынцып гоматаксальнасці (прынцып Т. Гекслі)
16.    Прынцып палеанталагічнай сукцэсіі (прынцып Ж. Сулаві - У. Сміта)
17.    Прынцып першаснай гарызантальнасці слаёў (першы прынцып Н. Стэнона)
18.    Прынцып першаснай суцэльнасці слаёў (другі прынцып Н. Стэнона)
19.    Прынцып кантакта геалагічных цел (трэці прынцып Н.Стэнона)
20.    Прынцып паслядоўнасці утварэння геалагічных цел
21.    Прынцып біястратыграфічнага расчлянення і карэляцыі (прынцып У, Сміта)
22.    Прынцып Дж. Гетана
23.    Прынцып храналагічнай узаемазаменнасці прыкмет (прынцып Меена)
24.    Літастратыграфія
25.    Рытмастратыграфія
26.    Хемастратыграфія, ізатопная стратыграфія.
27.    Сейсмастратыграфія
28.    ГДС і свідравінны каратаж у стратыграфіі
29.    Магнітастратыграфія
30.    Біястратыграфічныя метады
31.    Біястратыграфічнае значэнне розных труп фауны і флоры
32.    Падзейная стратыграфія 3 3.    Кліматастратыграфія
34.    Секвенцыйная стратыграфія.
35.    Метады датавання абсалютнага ўзроста горных парод
36.    Стратыграфічны кодэкс Расійскай Федэрацыі, 2006 г
37.    Паўночнаамерыканскі стратыграфічны кодэкс, 2005 г
38.    Міжнародны стратыграфічны параднік, 994 г
39.    Стратыграфічныя даследванні ў Беларусі
40.    Стратыграфічныя схемы дакембрыя Беларусі.
41.    Стратыграфічныя схемы мезазоя Беларусі
42.    Стратыграфічныя схемы кайназоя Беларусі.
Комментарии
Администратор
bygeo-super
О, крутяк, будем учить

Виталь
Geo
да, и шпоры вам в помощь!

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Вопрос:
Сколько часов 1 сутках?
Ответ:*